Velkommen til Skoleoplæringscenter Viborg
Skoleoplæringscenter Viborg er en underafdeling af Mercantec,
Viborg Kommunes største uddannelsesinstitution.
 

Målsætninger:
Vi danner bro mellem uddannelse og erhvervsliv, og er kendt for et bredt og højt fagligt niveau.

Skoleoplæringscenter Viborg har fokus på et fagligt og pædagogisk bæredygtigt miljø, som giver eleverne de færdigheder og kompetencer, der skal til for at være attraktive medarbejdere for fremtidens arbejdsmarked.

I Skoleoplæringscenter Viborg gennemfører eleverne deres uddannelse gennem fleksible uddannelsesaftaler, og Skoleoplæringscenter Viborg medvirker til at forøge antallet af uddannelsesaftaler samt antallet af virksomhedspartnere i skoleoplæringscentret.

Vi er en mangeartet afdeling, som favner bredt indenfor både uddannelsesretninger, fagligindhold og pædagogiske strategier.

Formål med hjemmesiden:
Formålet med hjemmesiden er at virksomheder og elever kan finde og match hinanden på bedst mulig måde, samt give virksomheder en mulighed for at byde ind med opgaver som kan løses af vores elever.